Accelerating the recovery of the European Eel

Notice to the SEG Standard Community 5 January 2024 NL

Bericht aan de SEG-standaardcertificeringsgemeenschap     

5 januari 2024


English               Nederlands              Français               Deutsch          Español

Ter attentie van houders van het SEG Standaard-certificaat, partijen die een SEG-certificering willen aangaan en andere geïnteresseerden.


De Sustainable Eel Group (SEG) kondigt aan dat houders van een SEG Standaard-certificaat het certificaat niet langer kunnen behouden als zij betrokken zijn bij de export van paling naar Rusland of Belarus. Hetzelfde geldt voor bedrijven die certificaathouder willen worden.

Het bestuur van SEG beschouwt dergelijke handel als vallend binnen de categorie van een ‘hoogrisicosituatie’ (high risk situation) zoals genoemd onder Criterium 1.5 van de SEG Standaard, zoals verder uitgewerkt in de 103a Richtlijn voor SEG Standaard Componenten. Volgens die Richtlijn is Criterium 1.5 zonder overgangsperiode van toepassing op de nieuwe SEG Standaard, gepubliceerd en van toepassing vanaf 20 november 2023.

Er bestaat objectief en openbaar bewijs dat er een hoog risico is op illegale handel in paling in en via Belarus en Rusland.

Het risico voor de integriteit van de SEG Standaard wordt verergerd door het feit dat SEG niet kan vertrouwen op het volledige scala van auditdiensten om de integriteit van de certificering te waarborgen, met name in Rusland. Als gevolg van de EU-handelssancties kan SEG zichzelf daardoor niet verzekeren van een kernaspect van haar certificeringsproces in situaties van hoog risico, die een audit zouden vereisen in het betreffende exportland. Zo’n audit is noodzakelijk om de traceerbaarheid, bestemming en het beoogde gebruik van elke geëxporteerde paling te bevestigen en om de integriteit en reputatie van de SEG Standaard te waarborgen.

De gevolgen van deze aankondiging zijn tweeledig:

  • SEG zal met spoed een beoordeling uitvoeren van de momenteel gehouden certificaten om vast te stellen in hoeverre de certificaathouder betrokken is bij de handel in paling naar Rusland en Wit-Rusland en of dergelijke certificaathouders afhankelijk zijn van auditdiensten in Rusland en Wit-Rusland om garanties te bieden aan SEG

  • SEG kan geen certificering toekennen aan aanvragende bedrijven die betrokken zijn bij de handel in paling naar Rusland en Wit-Rusland en/of die afhankelijk zullen zijn van auditdiensten in Rusland en Wit-Rusland om garanties te bieden aan SEG

Deze beslissing is in lijn met vergelijkbare beslissingen van bijvoorbeeld de Forestry Stewardship Council, Aquaculture Stewardship Council en Assurance Services International. Het is een tijdelijke maatregel die periodiek zal worden herzien. Het bestuur van SEG behoudt zich het recht voor om verdere maatregelen te nemen, die kunnen bestaan uit wijzigingen van de algemene voorwaarden en het aanvraagproces.


Het SEG-bestuur

Sustainable Eel Group

Opmerking: indien vertaald uit het Engels en er vragen zijn over de betekenis, geldt de originele Engelse versie.LET'S MAKE A DIFFERENCE
HELP US SUPPORT THE RECOVERY OF THE EUROPEAN EEL